เกรท วอลล์ มอเตอร์ จับมือ นิด้าโพล เผยผลสำรวจคนไทยเปิดรับรถยนต์ xEV มากขึ้น

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น ?นิด้าโพล? สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมผู้ใช้รถยนต์ของคนไทย?1,000?คนจากทั่วประเทศ ในเดือนธันวาคม พ.ศ.?2564?พบว่า คนไทยให้ความสนใจเลือกซื้อรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่มากขึ้นกว่าปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ

โดยผลสำรวจระบุว่าผู้บริโภคชาวไทยที่มีความสนใจในรถยนต์พลังงานทางเลือก (xEV)?ให้เหตุผลถึงความต้องการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถึง?83.85%?ขณะที่?52.41%?สนใจรถยนต์?xEV?เพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าระบบไฮบริด ซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ที่ผู้บริโภคชาวไทยสนใจมากที่สุดถึง?44.82%?อีกทั้งยังให้การตอบรับเชิงบวกต่อรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีน ด้วยเหตุผลด้านความคุ้มค่า ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อรถยนต์พลังงานทางเลือกมากขึ้น ที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในการขึ้นเป็นผู้นำด้านรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนไทย ควบคู่ไปกับการสร้าง?ecosystem?ด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบ พร้อมผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค

ผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้รถยนต์ต่อความคิดเห็นเรื่องรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ปีที่?2?นี้ เผยให้เห็นถึงความตื่นตัวและการเปิดรับรถยนต์พลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้นของคนไทยเมื่อเทียบกับผลสำรวจที่เกรท วอลล์ มอเตอร์ทำขึ้นร่วมกับสถาบันนิด้าในปีก่อนหน้า โดยพบว่าเหตุผลที่ผู้บริโภคชาวไทยสนใจเลือกซื้อรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่เพื่อเป็นการช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงถึง?83.85%?เพิ่มขึ้นจาก?77.68%?ในปี พ.ศ.?2563?ขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยก็เป็นอีกเหตุผลสำคัญ โดย?52.41%?ให้เหตุผลที่สนใจเลือกซื้อรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่เนื่องมาจากนวัตกรรมล้ำสมัยที่มาพร้อมกับรถยนต์ไฟฟ้า โดยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจาก?26.88%?ของปีก่อนหน้านี้? สำหรับรูปแบบรถยนต์?xEV?ที่คนไทยสนใจมากที่สุดในปี พ.ศ.?2564?ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม?(Hybrid Electric Vehicle: HEV)?ซึ่งมีผู้บริโภคให้ความสนใจต้องการซื้อถึง?44.82%?เพิ่มขึ้นถึง?13.87%?เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตามด้วยรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด?(Plug-in Hybrid Electric Vehicle: PHEV)?ที่มีผู้ให้ความสนใจ?27.94%?และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV)?ที่?27.24%?ตามลำดับ

จากผลสำรวจยังพบว่า?3?ปัจจัยหลักที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อรถพลังงานทางเลือกใหม่ของคนไทย ได้แก่ ความคุ้มค่าของราคา?(33.77%)?ความปลอดภัย?(23.59%)?และนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย (11.45%)?ขณะเดียวกันเหตุผลอันดับแรกที่ทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนใจจากการซื้อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันมาเป็นใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่มาจากความกังวลเรื่องราคาน้ำมัน โดย?35.34%?ให้เหตุผลว่าราคาค่าชาร์จไฟที่ถูกกว่าราคาน้ำมันทำให้เปลี่ยนใจมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า ขณะที่?18.95%?มองว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีความปลอดภัยที่สูงกว่า และ?12.73%?ให้ความสำคัญกับเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้?67.62%?เชื่อว่าราคาที่จับต้องได้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คนไทยหันมาใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่อย่างรถยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้นและเร็วขึ้น และอีก?49.16%?คิดว่านโยบายสนับสนุนจากภาครัฐเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สามารถกระตุ้นการใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ผลสำรวจพบว่าคนไทย?63.57%?เคยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่มาก่อนแล้ว โดยใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในการค้นหาข้อมูลสูงถึง?77.17%?ตามด้วยเว็บไซต์?54.19%?และสื่อโทรทัศน์?31.21%?ตามลำดับ ส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของคนไทยมากที่สุด ได้แก่ คู่ครอง (26.71%)?ข้อมูลอย่างเป็นทางการจากแบรนด์ (18.11%)?และพ่อแม่ (17.66%)?ตามลำดับ นอกจากนี้ คนไทยยังให้การตอบรับเชิงบวกต่อรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนเป็นอย่างดี โดย?55.28%?มองว่ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนมีราคาคุ้มค่า?49.16%?มองว่ามีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ?32.08%?ชื่นชอบในการออกแบบดีไซน์ที่สวยงาม

นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย?กล่าวว่า ?ภายใต้กลยุทธ์??consumer-centric??เกรท วอลล์ มอเตอร์ มีความมุ่งมั่นที่จะรับฟังทุกเสียงของผู้บริโภคเพื่อนำไปใช้สร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้ามากที่สุด ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคชาวไทยเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ที่เราทำร่วมกับนิด้าโพลในปีนี้ ทำให้เราได้เห็นความต้องการและการเปิดรับรถยนต์พลังงานทางเลือกในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยที่ชัดเจนและเพิ่มมากขึ้นในหลายมิติ และยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงปรากฏการณ์ที่เกรท วอลล์ มอเตอร์ได้สร้างขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย จากการเปิดตัวรถยนต์พลังงานทางเลือกถึง?4?รุ่นภายในระยะเวลา?6?เดือนที่ผ่านมา ได้แก่?All New HAVAL H6 Hybrid SUV, ORA Good Cat, All New HAVAL JOLION Hybrid SUV?และการเผยโฉม?All New HAVAL H6?Plug-In Hybrid SUV?เป็นครั้งแรก ในขณะเดียวกันข้อมูลที่เราได้รับจากการสำรวจเมื่อปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นในแง่อุปสรรคปัญหาหรือความต้องการต่างๆ ของผู้บริโภค เราได้นำมาใช้เพื่อปรับปรุงแนวทางการทำตลาดและการให้บริการ ส่งผลให้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ สามารถบรรลุหมุดหมายที่วางไว้ และเพิ่มศักยภาพให้แก่ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้อย่างต่อเนื่อง?

นอกจากนี้ จากผลสำรวจยังพบปัญหาหลักที่ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยส่วนหนึ่งยังไม่สนใจเลือกซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยแสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้าในประเทศไทย เนื่องจากผู้บริโภคมองว่าจำนวนสถานีชาร์จไฟฟ้ายังมีน้อยกว่าความต้องการ โดย?74.93%?คาดหวังอยากให้มีสถานีชาร์จไฟฟ้าครอบคลุมทั้งประเทศ ในขณะที่?63.97%?ต้องการให้สถานีชาร์จไฟฟ้าเป็นสถานีชาร์จแบบเร็ว (DC Fast Charge)?ซึ่งเกรท วอลล์ มอเตอร์ ก็ได้เปิด?G-Charge Supercharging Station?สถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ?Fast Charge?พร้อมระบบโซลาร์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ สยามสแควร์ ซอย?7?เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีตู้ชาร์จแบบ?DC?ขนาด?160kW 3?ตู้ รองรับการชาร์จได้ถึง?6?ช่องจอดพร้อมกัน และกำลังเร่งขยายเครือข่ายสถานีชาร์จให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมไปถึงการขยายเครือข่ายจุดชาร์จแบบ?DC?ไปยัง?GWM Partner Store?ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงตามโรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ?เพื่อเป็นการผลักดันให้การใช้รถยนต์ไฟฟ้ามีความแพร่หลายและง่ายดายยิ่งขึ้น

?การเปิดตัว?G-Charge Supercharging Station?และความมุ่งมั่นในการขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ?DC Fast Charge?ของเรา จะไม่เพียงอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเท่านั้น แต่เรายังต้องการเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ?EV Ecosystem?ในไทย และเกรท วอลล์ มอเตอร์ จะยังคงเดินหน้าพูดคุย สอบถาม และรับฟังทุกเสียงของผู้บริโภคชาวไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปใช้สร้างสรรค์ประสบการณ์การขับขี่ในรูปแบบใหม่ที่ยอดเยี่ยม ควบคู่ไปกับการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรม?xEV?ที่ล้ำสมัยให้คนไทยเข้าถึงได้ง่ายดายยิ่งขึ้น เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของไทย รวมถึงช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอีกด้วย??นายณรงค์?กล่าว

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะ ?บริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก? (Global Intelligent Technology Company)?เล็งเห็นปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคชาวไทย และมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์การขับขี่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในราคาที่จับต้องได้สำหรับคนไทย เพื่อร่วมนำผู้บริโภคและตลาดยานยนต์ไทยก้าวสู่ยุคพลังงานทางเลือกใหม่อย่างมั่นคงและยั่งยืน