ตารางผ่อนรุ่น
ORA GOOD CAT GT

รุ่นรถ
Model

ราคา
Price
% ดาวน์
% Down

เงินดาวน์
Down Payment

ยอดจัด
Financial
Amount

ORA GOODCAT GT1,099,00030%329,700769,300
25%274,750824,250
20%219,800879,200
15%164,850934,150
10%109,900989,100
5%54,9501,044,050
0%01,099,000
ยอดผ่อนชำระต่อเดือน Monthly Installment
48607284
ช่วยผ่อน 1-1213-48ช่วยผ่อน 1-1213-60ช่วยผ่อน 1-1213-72ช่วยผ่อน 1-1213-84
8,52816,0285,63613,1363,88411,3842,78110,281
9,67217,1726,78114,2814,83412,3343,65211,152
11,22018,7207,92315,4235,80313,3034,57212,072
12,70120,2019,27616,7767,10214,6025,84013,340
14,50022,00010,84018,3408,58716,0876,95414,454
16,03523,53512,20719,7079,60317,1037,93115,431
17,27424,77413,24420,74410,50318,0038,74316,243